My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s demolicí historické budovy hlavního nádraží v Mladé Boleslavi a apelujeme na její zachování a rekonstrukci. Budova hlavního nádraží je neodmyslitelně spjata s novodobým rozvojem města již po celých 150 let, byla svědkem jedinečných osudů řady Boleslavanů a představuje tradiční podobu tohoto typu objektů. Nechceme se smířit s neodpovědným přístupem, kdy je dlouhodobé zanedbávání odkazu našich předků považováno za důvod, pro nějž je třeba kulturní hodnotu zcela zničit. Podle našeho názoru je uveřejněný návrh nové nádražní budovy z hlediska utváření podoby dané lokality nevhodný. Řada příkladů odjinud nás vede k přesvědčení, že rekonstrukce stávající historické budovy hlavního nádraží v Mladé Boleslavi je optimální jak z hlediska architektonického, tak i ekonomického a společenského.

Petiční výbor:
Jiří Filip, Havlíčkova 1204, Mladá Boleslav
Mgr. Radek Kotlaba, Nerudova 563/5, Mladá Boleslav
Bc. Jan Cindr, Viničná 528, Mladá Boleslav

kontakt:
petice-nadrazi@email.cz

 

seznam signatářů:
seznam.pdf (258,7 kB)